Cadastru si intabulare apartament

Cadastrul si intabularea apartamentelor reprezinta inscrierea in sistemul de carte funciara a unui apartament. Practic se obtine extrasul de Carte Funciara pentru apartament.

Documente necesare (puse la dispozitie de catre beneficiar):

1. Copii ale actelor de identitate ale proprietarilor;
2. Act de proprietate in copie legalizata ( contract de vanzare-cumparare, acte aditionale, hotarare judecatoreasca etc.);
3. Certificat fiscal;
4. Certificat de nomenclatura stradala (eliberat de primarie);

TARIF :
Garsoniera :
200 lei + taxe OCPI
2 camere :
250 lei + taxe OCPI
3 camere :
300 lei + taxe OCPI
4 camere :
350 lei + taxe OCPI

Actualizare si rectificare cadastru apartament

Actualizarea si rectificarea cadastrului unui apartament se refera la operatiunile de modificare a adresei, geometriei sau suprafetei inscrise in cartea funciara.

Documente necesare (puse la dispozitie de catre beneficiar):

1. Copie extras de carte funciara;
2 .Copii ale actelor de identitate ale proprietarilor(dupa caz);
3 .Copii legalizate ale actelor in temeiul carora se solicita actualizarea (Autorizatie de construire/extindere, Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei, Certificat de nomenclatura stradala, dupa caz);
4.Copia vechii documentatii cadastrale.
TARIF:
Actualizare si rectificare cadastru garsoniera :
200 lei + taxe OCPI
Actualizare si rectificare cadastru apartament 2 camere :
250 lei + taxe OCPI
Actualizare si rectificare cadastru apartament 3 camere :
300 lei + taxe OCPI
Actualizare si rectificare cadastru apartament 4 camere :
350 lei + taxe OCPI

Relevee

Releveul reprezinta operatiunea de masurare si desenare la scara a elementelor unei constructii, ale unui ansamblu de constructii sau ale unei amenajari existente.

TARIF:
3 lei/mp

Obtinere extras Carte Funciara

TARIF:
50 lei + taxa OCPI